สัจจะแพ็ค (SPACK) ผลิตและจำหน่ายแก้วพลาสติกภายใต้ชื่อสินค้า “ CPW ” และ “ SPN ” ที่ ผลิตแก้วพลาสติก PP โดยกระบวนการผลิตที่เหมาะสมสำหรับบรรจุภัณฑ์  ด้วยระบบ Thermoforming ซึ่งสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ได้หลายรูปแบบและมีปริมาณที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เละยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำต่างๆ เลือก สัจจะแพ็ค เป็นผู้ผลิตสินค้าให้  (OEM)